"> کد تخفیف درآمدزا چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟ – روژینو

کد تخفیف درآمدزا چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

top-img

این کد در واقع کوپن تخفیفی با مزیت های ویژه است به این صورت که مشتری از طریق آن برای دوستان خود تخفیف و برای خود درآمد کسب می کند.
هر مشتری روژینو پس از اولین خرید خود از جانب فروشگاه آنلاین روژینو کدی دریافت می کند که می تواند کد مذکور را در هر بار استفاده به ۴ نفر مختلف از دوستان یا آشنایان خود هدیه دهد، هر کدام از افراد مذکور در صورت خرید از فروشگاه روی مبلغ کل سبد خرید خود ۵% تخفیف دریافت می کنند، پس از اتمام خرید توسط این ۴ نفر، نوبت به مشتری ابتدایی روژینو که کد مذکور را دریافت کرده بود می رسد و ایشان ۵% از مبلغ سبد خرید هرکدام از دوستان خود را به صورت نقدی از روژینو دریافت می کند و یا در صورت تمایل می تواند درخواست دهد که این مبلغ به صورت اعتبار خرید در حساب کاربری اش ذخیره شود.

ویژگی های کد تخفیف درآمدزا

این کد تنها مختص مشتریان روژینو است.
مشتری می تواند پس ازاتمام استفاده از هر کد مجدداً درخواست دریافت کد تخفیف درآمد زای جدید را در فروشگاه ثبت کند و فوراً کد را دریافت نماید.
پس ازاستفاده ۴ نفر مختلف از کد مذکور، فروشگاه آنلاین روژینو ظرف مدت ۲۴ ساعت مبلغ محاسبه شده را به حساب مشتری گیرنده کد تخفیف درآمدزا واریز می کند.
مشتری می تواند در صورت تمایل در خواست کند که مبلغ مذکور به عنوان اعتبار خرید در حساب کاربری ذخیره شود.